Chief Technology Officer, Viseven

Роман Василенко

Вважає, що об’єктно-орієнтована та функціональна парадигми цілком здатні до співіснування, і Scala є очевидним доказом цього – а майбутнє саме за реактивним програмуванням. Гарний 10+ досвід і вміння «розплутувати вузли» – що Роман, власне, і робить.

Managing complexity using Functional Programming

Архітектура сучасних (реактивних) систем

Geek Day: "Microservices in a Nutshell"